Stowarzyszenie "Trzeźwymi Bądźcie"

 
 
 
O.Benignus Jan Sosnowski, założyciel Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości, urodził się 29 września 1916 r. w Białymstoku. Do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów wstąpił w roku 1934. 
W czasie studiów teologicznych w Lublinie został wraz z innymi kapucynami aresztowany (25 stycznia 1940 r.) i uwięziony na Zamku Lubelskim, a potem wywieziony do obozów koncentracyjnych, Sachsenhausen i Dachau.
 
Jego dewiza : "Życie nasze i praca składa się zasadniczo z okruchów czasu. Kto potrafi wykorzystać każdą chwilę - ową kruszynę czasu - ten wiele potrafi zrobić w każdej dziedzinie" miała być może wpływ na owocność życia o.Benignusa, szczególnie w sferze działań trzeźwościowych pod hasłem "Trzeźwymi Bądźcie".

 

OJCIEC BENIGNUS _ NASZE LOGO

 
 
 
Ojciec Benignus obóz przeżył i po wyzwoleniu z niewoli dokończył studia w Belgii, tam przyjął święcenia kapłańskie (15 czerwca 1946 r.) i wrócił do kraju. Parokrotnie pełnił obowiązki przełożonego klasztoru, a latach 1952-1955 i 1958-1961 był prowincjałem prowincji warszawskiej. Przeprowadził wiele rekolekcji i misji ludowych.
Był wychowawcą młodzieży, znawcą i prpagatorem śpiewu gregoriańskiego. Kierował III Zakonem Franciszkańskim, odbudował kościół i klasztor w Zakroczymiu. Ojciec Benignus był wybitnym duszpasterzem trzeźwościowym, znanym w kraju i za granicą. Założył Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu, był jego wieloletnim dyrektorem zaangażowanym w formację apostolstwa trzeźwości.
Był także przyjacielem wspólnot trzeźwiejących alkoholików, w tym i naszej garwolińskiej. Do ostatnich dni zatroskany był o trzeźwą Ojczyznę, której jako kapłan i zakonnik poświęcił całe swoje życie.
Zmarł 9 listopada 1997 r. w szpitalu w Nowym Dworze Mazowieckim w wieku 81 lat. Pochowany został w grobowcu zakonnym na zakroczyńskim cmentarzu.

O NAS

Nasze Stowarzyszenie powstało w marcu1990 roku z inicjatywy ks. Zbigniewa Grabowskiego oraz Zbigniewa Pałyski  pracownika Zespołu Szkół Ekonomicznych w Garwolinie jako Klub Abstynenta „Zorza”. Pierwszymi członkami Klubu były osoby uzależnione i współuzależnione , którzy identyfikowali się z istniejącą już Grupą A.A. „Witajcie” i  AL.-annon „Monika” Założeniem Klubu było podjęcie  trudu trzeźwego życia a jednocześnie integrowanie się ,nie pozostając sam na sam ze swoim problemem ,stworzyć model życia i wypoczynku bez alkoholu . W lipcu 2003 roku KLUB Abstynenta „Zorza”  przekształcił się  w Stowarzyszenie „Trzeźwymi  Bądźcie” i uzyskał osobowość prawną. . Na terenie naszego Stowarzyszenia odbywają się także mityngi grupy Anonimowych Alkoholików „Witajcie” oraz grupy AL.-annon „Monika”. Nasi członkowie wielokrotnie uczestniczyli i współorganizowali zloty rodzin abstynenckich, rodzinne spotkania integracyjne , dni trzeźwości, fora abstynenckie i inne formy spotkań o charakterze wojewódzkim, regionalnym i ogólnopolskim. Stowarzyszenie nasze działa na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób nadużywających alkohol i ich rodzin, przeciwdziałania alkoholizmowi jako zjawisku społecznemu .Działa na rzecz osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych i innych nie dających sobie rady w życiu codziennym z powodu ryzykownego, nadmiernego bądź nałogowego picia alkoholu .Przeciwdziała wykluczeniu społecznemu ,pracuje na rzecz integracji i reintegracji społecznej. Propaguje w społeczeństwie zdrowy styl życia jako sposób na przeciwdziałanie patologiom społecznym.

W ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizujemy zadanie -Prowadzenie działań wspierających dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz propagowanie idei trzeźwości w społeczności Garwolina i okolic:

oddziaływania rehabilitacyjne po zakończeniu leczenia, kierowane do osób uzależnionych i członków ich rodzin,

-gotowość do prowadzenia działalności w zakresie wsparcia osób z problemem alkoholowym oraz ich rodzin – grupy samopomocowe.

DANE ORGANIZACJI

1) pełna nazwa .  STOWARZYSZENIE TRZEŹWYMI BĄDŹCIE .

2) forma prawna STOWARZYSZENIE TRZEŹWYMI BĄDŹCIE .

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym .               KRS 0000170959

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia .                  21 lipiec 2003 rok

5) nr NIP  8261996043                nr REGON  712550850 

6) dokładny adres: miejscowość .   08-400 GARWOLIN    ul.     ul. STASZICA 13.

Gmina:    GARWOLIN.                                     powiat :   GARWOLIN.  

Województwo:   MAZOWIECKIE

ZARZĄD

PREZES – Urbański Wojciech

Z-CA PREZESA – Mazek Agnieszka

SEKRETARZ --- Krawczyk Marian

SKARBNIK – Soszka Bożena

KOMISJA REWIZYJNA :

PRZEWODNICZĄCY – Gruszczyńska Sabina

CZŁONEK KOMISJI – Krasińska Halina

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Statut Stowarzyszenia: Statut.pdf 

Regulamin pracy Zarządu Stowarzyszenia: Regulamin_pracy_Zarzadu_Stowarzyszenia.pdf Dodaj komentarz


Dodaj

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl